Etikai kódex

Azok a shiatsu-gyógyászok, -oktatók és shiatsu-oktatással foglalkozó intézmények vezetői, akik tagjai a Magyar Shiatsu Társaságnak, kötelezettséget vállalnak az alábbi célokért és elvekért:

 • A shiatsut kérő személy számára bizalommal teli légkört teremtenek, melyben nyitottságra és változásra kerülhet sor, és szigorú titoktartást garantálnak. 

 • Támogatják partnerük személyes fejlődését, tiszteletben tartják testi, lelki és szellemi integritását.

 • Tudatában vannak annak, hogy a shiatsu sajátos technikáival és állapotfelmérési eszközeivel ösztönözni lehet a szervezet öngyógyító erőit és önszabályozó rendszerét, de tartózkodnak attól, hogy orvosi kezelést vagy orvosi diagnózist adjanak.

 • Szakmai és társasági tevékenységük során tiszteletben tartják és elfogadják egymást, a másságot, az eltérő véleményt, tisztában vannak a közösségépítés értékteremtő erejével és felelősségével, és készek ezért áldozatot is hozni. 

 • Kijelentik, hogy követik, és tiszteletben tartják ezen célokat és elveket. Tudomásul veszik, hogy azokkal szemben, akik ezeket megsértik, a 2. sz. mellékletben foglaltak értelmében a Közgyűlés által megbízott minőségbiztosítási csoport érdekvédelmi lépéseket tesz, és kijelentik, hogy a csoport döntéseit elfogadják. 

A shiatsu-gyógyász szakmai és emberi kompetenciái

 • A shiatsu-gyógyász képes a meridián-rendszer finom érzékelésére, és abban az érintés segítségével változások elindítására.

 • Nem csak diagnosztizálja, és a megfelelő technikákkal professzionálisan kezeli a test energetikailag nem kiegyensúlyozott területeit, hanem figyelemmel követi a kezelés utóhatásait is.

 • A shiatsu-gyógyász munkáját holisztikus szemlélet, haratudatosság és az elmélyült figyelem irányításának képessége jellemzi.

 • A jó terapeuta nyitott, önreflexív, és önmagát folyamatosan fejleszti. A terápiás kapcsolataiban hozzáállása, illetve kommunikációja empatikus, elfogadó és támogató.

 • Kezelései során a terápiás kapcsolat Etikai kódexének iránymutatásait betartja.

IMPRESSZUM

Adatvédelmi nyilatkozat

Kapcsolat

© 2021 Ez a Magyar Shiatsu Társaság honlapja.

Minden jog fenntartva.

 • Facebook
 • Instagram