Kik vagyunk

A magyarországi shiatsu-gyógyászok, shiatsu-oktatók és shiatsu-oktatással foglalkozó intézmények szakmai vezetői csaknem kétéves, közös előkészítő munkát követően 2018. január 21-én létrehozták non-profit szakmai érdekvédelmi és érdekérvényesítő civil szervezetüket Magyar Shiatsu Társaság MST (Hungarian Shiatsu Society HSS, Ungarische Shiatsu Gesellschaft USG) néven.

Miért felel a Magyar Shiatsu Társaság

Garantáljuk a képzés minőségét és olyan képzési központokat, amelyek megfelelnek az irányelveinknek.

Miért olyan fontos a minőségbiztosítás

A shiatsu minőségi színvonalának biztosítása  fontos az egész szakma imázsához. Mindenekelőtt az ügyfelek védelmére szolgál a szakszerűtlen módszerekkel szemben.

A Magyar Shiatsu Társaság profitorientált tevékenységet nem folytat. Céljai megvalósítása érdekében vállalja, hogy:

 • Online felületeket hoz létre és működtet (honlap, folyóirat, Facebook profil, YouTube csatorna).

 • Nyilvánossá teszi a Társasági szerződés mellékleteiben megfogalmazott alapelveket.

 • Közérthető formában hozzáférhetővé teszi a magyarországi shiatsu-gyógyászat és -oktatás tartalmával kapcsolatos tudnivalókat, információkat.

 • Nyilvántartja és bemutatja a Társaság tagjaiként hazánkban működő shiatsu-gyógyászokat, shiatsu-oktatókat és a shiatsu oktatásával foglalkozó intézményeket.

 • Tevékenységét szakmai projekteken keresztül végzi, ezek megvalósításához a 2. számú mellékletben meghatározott módon időről időre ügyvivőt illetve ügyvivőket választ.

 • Biztosítja Magyarországon a shiatsu-gyógyászat és a shiatsu-gyógyász oktatás szakmai színvonalának megőrzését, kezeli a minőségbiztosítás során felmerülő problémákat.

 • Bel- és külföldön méltó módon képviseli a magyarországi shiatsu közösséget.

Általános célkitűzések

 • A shiatsu mint gyógyító eljárás meghatározása.

 • A shiatsu-gyógyász szakmai és emberi kompetenciáinak meghatározása.

 • A shiatsu-gyógyász képzés követelményrendszerének meghatározása.

 • Minőségbiztosítás és szakmai érdekképviselet.

Konkrét célok

Marketing és kommunikáció

 • A shiatsu ismertségének és presztízsének növelése online felületek — honlap, Facebook és Instagram profil, YouTube csatorna — létrehozásával és működtetésével.

 • Szakmai folyóirat szerkesztése és rendszeres megjelentetése, a legújabb hazai és külföldi eredmények publikálása, kapcsolattartás külföldi folyóiratok szerkesztőivel.

 • A shiatsuval kapcsolatos kutatások kezdeményezése.

 • Hosszú távon lobbytevékenység a shiatsu szakmaként való elismertetése érdekében

Az elismert shiatsu-gyógyászok és -oktatók támogatása

 • A társaság által elismert — vagyis vizsgázott és praxissal rendelkező — shiatsu-gyógyászok és shiatsu-oktatók nyilvántartása, bemutatása.

 • Kvalifikált továbbképzések nyilvántartása, szervezése, népszerűsítése.

 • Közösségépítés, szakmai fórumok, találkozók szervezése.

 • A Tagok külföldi szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvételének támogatása.

 • Praxis indításához és működtetéséhez szükséges praktikus információk gyűjtése és terjesztése.

A Magyar Shiatsu Társaság az Európai Shiatsu Szövetség tagja.

Az Európai Shiatsu Szövetség célja a nemzeti shiatsu szövetségek együttműködésének és összehangolásának elősegítése, valamint európai szintű fellépés a shiatsu elismerése érdekében az Európai Unió valamennyi államában. 

Az ESF tagszövetségekkel rendelkezik egész Európában, ideértve az Ausztriát, Belgiumot, Csehországot, Görögországot, Írországot, Magyarországot, Olaszországot és Svédországot. Az ESF arra törekszik, hogy a shiatsu európai szintű független szakmaként legyen elismerve azzal, hogy megerősíti a munkavégzés jogát az EU alapszabálya szerint.

Az ESF az Európai Közegészségügyi Szövetség (EPHA) tagja. Az EPHA a nem kormányzati szervezetek lobbizó szervezete a közegészségügy területén. Az EPHA-n belül egy fontos részleg jött létre a CAM tudományágakkal (kiegészítő és alternatív orvoslás és módszerek). 

Ezek a szervezetek egyesültek az EFCAM-ban, a CAM Európai Szövetségében. Az EFCAM aktívan lobbiz az európai intézményekkel, részt vesz az Európai Közegészségügyi Programban, az EU Nyílt Egészségügyi Fórumában.

A Magyar Shiatsu Társaság továbbá tagja a Magyar Integratív Medicina Szövetségnek (MIMSZ). A szövetség alapvető célja, hogy szorgalmazza és támogassa a komplementer, nem konvencionális gyógymódok integrálását az egészségügyi rendszerbe.