Projektek

A MASHITA munkacsoportjainak tevékenységébe minden tagunkat  szeretettel várjuk!

Nemzetközi kapcsolatok munkacsoport

Célkitűzés:

 • Elsősorban az ESF-el kapcsolatos ügyek, feladatok koordinálása

További terveink:

 • ESF-ben folyó munka nyomon követése, ezek posztolása a Társaság FB felületein.

 • ESF munkájához kapcsolódó angol anyagok magyarra fordítása és közzététele

Egészségügyi munkacsoport

Célkitűzés:

 • A shiatsuról szóló dokumentáció kidolgozása, egészségügyben dolgozó szakemberek számára

 • kapcsolatfelvételi stratégia kialakítása a magyar egészségügyi ellátó rendszerrel

További terveink:

 • A SOTE Pulmanológiai Intézetének részére dokumentáció összeállítása. Ehhez a Társaságból többen hozzájárulnak könyvcímekkel, tanulmányokkal, írásokkal.

 • Stratégiát alakítunk ki arra vonatkozóan, hogyan lehetne kórházakban, egyetemeken közismertté tenni a shiatsut, mint gyógyítást kiegészítő kiegészítő terápiát.

 • Együttműködést kialakítani egészségügyi szakemberekkel, amely által nyomon követhetjük a shiatsu terápia hatékonyságát a gyógyítás különböző szakterületein. 

Média munkacsoport

Célkitűzés:

 • A MASHITA tevékenységének folyamatos kommunikációja

 • A shiatsu népszerűsítése

További terveink:

 • Marketing / PR stratégia kialakítása

 • Honlapunk frissítése és folyamatos karbantartása

 • Facebook és Instagram tevékenységünk rendszeresítése