Kik vagyunk

A magyarországi shiatsu-gyógyászok, shiatsu-oktatók és shiatsu-oktatással foglalkozó intézmények szakmai vezetői csaknem kétéves, közös előkészítő munkát követően 2018. január 21-én létrehozták non-profit szakmai érdekvédelmi és érdekérvényesítő civil szervezetüket

 

Magyar Shiatsu Társaság MST

(Hungarian Shiatsu Society HSS, Ungarische Shiatsu Gesellschaft USG)

 

néven.

A Magyar Shiatsu Társaság profitorientált tevékenységet nem folytat. Céljai megvalósítása érdekében vállalja, hogy:

 

 • Online felületeket hoz létre és működtet (honlap, folyóirat, facebook profil, YouTube csatorna).

 • Nyilvánossá teszi a Társasági szerződés mellékleteiben megfogalmazott alapelveket.

 • Közérthető formában hozzáférhetővé teszi a magyarországi shiatsu-gyógyászat és -oktatás tartalmával kapcsolatos tudnivalókat, információkat.

 • Nyilvántartja és bemutatja a Társaság tagjaiként hazánkban működő shiatsu-gyógyászokat, shiatsu-oktatókat és a shiatsu oktatásával foglalkozó intézményeket.

 • Tevékenységét szakmai projekteken keresztül végzi, ezek megvalósításához a 2. számú mellékletben meghatározott módon időről időre ügyvivőt illetve ügyvivőket választ.

 • Biztosítja Magyarországon a shiatsu-gyógyászat és a shiatsu-gyógyász oktatás szakmai színvonalának megőrzését, kezeli a minőségbiztosítás során felmerülő problémákat.

 • Bel- és külföldön méltó módon képviseli a magyarországi shiatsu közösséget.

Általános célkitűzések:

 

 • A shiatsu mint gyógyító eljárás meghatározása.

 • A shiatsu-gyógyász szakmai és emberi kompetenciáinak meghatározása.

 • A shiatsu-gyógyász képzés követelményrendszerének meghatározása.

 • Minőségbiztosítás és szakmai érdekképviselet.

 

Konkrét célok:

 

Marketing és kommunikáció

 

 • A shiatsu ismertségének és presztízsének növelése online felületek — honlap, facebook profil, YouTube csatorna — létrehozásával és működtetésével.

 • Szakmai folyóirat szerkesztése és rendszeres megjelentetése, a legújabb hazai és külföldi eredmények publikálása, kapcsolattartás külföldi folyóiratok szerkesztőivel.

 • A shiatsuval kapcsolatos kutatások kezdeményezése.

 • Hosszú távon lobbytevékenység a shiatsu szakmaként való elismertetése érdekében

 

Az elismert shiatsu-gyógyászok és -oktatók támogatása

 

 • A társaság által elismert – vagyis vizsgázott és praxissal rendelkező — shiatsu-gyógyászok és shiatsu-oktatók nyilvántartása, bemutatása.

 • Kvalifikált továbbképzések nyilvántartása, szervezése, népszerűsítése.

 • Közösségépítés, szakmai fórumok, találkozók szervezése.

 • A Tagok külföldi szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvételének támogatása.

 • Praxis indításához és működtetéséhez szükséges praktikus információk gyűjtése és terjesztése.

IMPRESSZUM

Ez a Magyar Shiatsu Társaság honlapja. Minden jog fenntartva.